489 lượt xem

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA HÀNG TUẦN THÁNG 10-KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA HÀNG TUẦN THÁNG 10-KHỐI 12

NĂM HỌC 2016-2017

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

 

Văn Sáng thứ Bảy

 

(8/10/2016)

9h15p-10h15p( Khối A)

 

9h15p-10h45p( Khối D)

Tiếng Anh- Hóa Học Sáng thứ Bảy

 

(15/10/2016)

Tiếng Anh (9h15p- 10h15p)

 

Hóa Học (10h30p- 11h20p)

Toán Sáng thứ Bảy

 

(22/10/2016)

9h15p-10h45p
Vật Lý Sáng thứ Bảy

 

(29/10/2016)

9h15p- 10h5p

 

Chú ý:

– Học sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút

– Học sinh chỉ được mang theo bút, giấy nháp trắng và các dụng cụ học tập

– Số báo danh và danh sách phòng thi sẽ được chuyển lên lớp và dán ở bảng tin nhà trường

 

 

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020