1709 lượt xem

Thông báo về mức thưởng dành cho các học sinh Đào Duy Từ tham dự các kì thi trong năm học

Kỳ thi thử Đại học (cho lớp 12), kỳ thi Chất lượng (cho lớp 10, 11). Gồm 4 loại: a) Tổng điểm: + Đạt ≥ 27 điểm với khối A, B hoặc D; đạt ≥ 26 điểm với khối C: thưởng 5 triệu. + Đạt từ 25,5 điểm đến 26,5 điểm thưởng từ 1 triệu đến 2 triệu. b) Đat nhất, nhì, ba của khối A, D: thưởng 1 triệu, 500.000 đồng, 300.000 đồng.

c) Tiến bộ so với kỳ thi tương ứng gần nhất:
H = tổng điểm kỳ thi lần sau – tổng điểm kì thi lần trước liền kề
+ H ≥ 7 điểm: 500.000đ
+ H = 6 điểm đến 6,75 điểm: 300.000đ
+ H = 5 điểm  đến 5,75 điểm: 200.000đ
+ H = 4 điểm đến 4,75 điểm: 100.000đ
+ H = 3 điểm đến 3,75 điểm: 50.000đ.
Điều kiện: Điểm của hai kì thi này phải ≥ 13 điểm và không môn thi nào dưới điểm 3.
d) Điểm môn:
+ Điểm một môn thi ≥ 9  và điểm của hai môn thi còn lại đều ≥ 5 điểm: thưởng 500.000đ.
+ Điểm một môn thi từ 8 điểm đến 8,75 điểm và điểm của hai môn thi còn lại đều ≥ 5 điểm: thưởng 300.000đ.
*) Chú ý: Nếu đạt được đồng thời vài loại trong số a), b), c), d), học sinh chỉ có thể được thưởng ở mức cao nhất.
2) Kỳ thi theo môn học ứng với  nội dung trong cấu trúc đề thi Đại học ( không bắt buộc ). Thời gian: 90 phút dành  cho học sinh lớp 12, 11 hoặc 10.
– Điểm môn thi ≥ 9 điểm : thưởng 1 triệu
– Điểm môn thi từ 8 điểm đến 8,75 điểm: thưởng 300.000đ.
3) Kỳ thi học sinh giỏi:
– Đạt giải kỳ thi HSG toàn quốc: thưởng từ 5 triệu đến 30 triệu.
– Đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích kỳ thi HSG thành phố Hà Nội: 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu, 500.000đ.

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020