842 lượt xem

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2019-2020

 

STT

Chi đoàn

Học sinh

Số tiền

Ghi chú

   
 

1

12T

Vũ Quang Anh

100.000

 

   
 

2

12T

Hoàng Văn Hiếu

100.000

 

   
 

3

12H

Đặng Anh Đức

100.000

 

   
 

4

12H

Đinh Ngọc Sơn

100.000

 

   
 

5

12A0

Nguyễn Hồng Hải

100.000

 

   
 

6

12A0

Nguyễn Thành Nam

100.000

 

   
 

7

12A1

Ngô Gia Bách

100.000

 

   
 

8

12A1

Nguyễn Quỳnh Ngọc

100.000

 

   
 

9

12D01

Phạm Lê Thanh Nhi

100.000

 

   
 

10

12D01

Nghiêm Huy Sơn

100.000

 

   
 

11

12D02

Vũ Thị Thùy Trang

100.000

 

   
 

12

12D02

Nguyễn Quỳnh Anh

100.000

 

   
 

13

12D

Đàm Minh Anh

100.000

 

   
 

14

12D

Nguyễn Hà Vân

100.000

 

   
 

15

12D1

Nguyễn Thị Tuyết Mai

100.000

 

   
 

16

12D1

Nguyễn Duy Anh

100.000

 

   
 

17

12D2

Vũ Diệu Linh

100.000

 

   
 

18

12D2

Nguyễn Ngọc Thiện

100.000

 

   
 

19

11T

Trần Minh Hiếu

100.000

 

   
 

20

11T

Nguyễn Đan Lê

100.000

 

   
 

21

11H

Phạm Đức An

100.000

 

   
 

22

11H

Lê Thảo Linh

100.000

 

   
 

23

11A0

Trương Hoàng Mai Chi

100.000

 

   
 

24

11A0

Trần Hương Giang

100.000

 

   
 

25

11A1a

Vũ Việt Thành Nam

100.000

 

   
 

26

11A1a

Lê Thị Minh Hằng

100.000

 

   
 

27

11A1b

Nguyễn Thế Anh

100.000

 

   
 

28

11A1b

Nguyễn Châu Anh

100.000

 

   
 

29

11D01

Lê Hoài Anh

100.000

 

   
 

30

11D01

Hoàng Cầm Bích Ngọc

100.000

 

   
 

31

11D02

Mai Thủy Tiên

100.000

 

   
 

32

11D02

Lê Hoàng Thu Ngân

100.000

 

   
 

33

11D03

Nguyễn Thế Minh Đức

100.000

 

   
 

34

11D03

Nguyễn Chi Mai

100.000

 

   
 

35

11D

Nguyễn Xuân Ánh

100.000

 

   
 

36

11D

Bùi Anh Tú

100.000

 

   
 

37

11D1

Nguyễn Anh Thơ

100.000

 

   
 

38

11D1

Đoàn Thị Thanh Lam

100.000

 

   
 

39

11P

Nguyễn Lê Duy

100.000

 

   
 

40

11P

Trần Minh Thanh

100.000

 

   
 

41

11P1

Dương Thành Linh

100.000

 

   
 

42

11P1

Nguyễn Phùng Thịnh

100.000

 

   
 

43

10T

Lê Thị Tuyế Mai

100.000

 

   
 

44

10T

Nguyễn Kim Ngân

100.000

 

   
 

45

10H

Đinh Trần Bảo Linh

100.000

 

   
 

46

10H

Trần Minh Duy

100.000

 

   
 

47

10A0

Nguyễn Sĩ Hồng Quân

100.000

 

   
 

48

10A0

Trần Thanh Nga

100.000

 

   
 

49

10A1a

Trần Duy Hưng

100.000

 

   
 

50

10A1a

Nguyễn Linh Anh

100.000

 

   
 

51

10A1b

Nguyễn Thu Huyền

100.000

 

   
 

52

10A1b

Vũ Quyền Linh

100.000

 

   
 

53

10D01

Đỗ Hà Khanh

100.000

 

   
 

54

10D01

Lê Minh Khánh

100.000

 

   
 

55

10D02

Nguyễn Ngân Hà

100.000

 

   
 

56

10D02

Trần Thị Kim Anh

100.000

 

   
 

57

10D03

Nguyễn Thị Huyền My

100.000

 

   
 

58

10D03

Đào Hải Nam

100.000

 

   
 

59

10D

Trần Quỳnh Anh

100.000

 

   
 

60

10D

Trần Mai Anh

100.000

 

   
 

61

10D1

Hoàng Trà My

100.000

 

   
 

62

10D1

Khuất Minh Khánh

100.000

 

   
 

63

10D2

Trần Thu Hà

100.000

 

   
 

64

10D2

Nguyễn Thanh Bình

100.000

 

   
 

65

10P

Phạm Quỳnh Anh

100.000

 

   
 

66

10P

Kiều Phương Anh

100.000

 

   
 

Tổng

6.600.000

 

   
 

Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn

   

 

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020